Privacyverklaring opdeWadden.nlOveral waar u hieronder 'op-Vakantie.nl' leest wordt bedoeld op-Vakantie.nl en gerelateerde sites zoals (niet uitputtend):
op-Texel.nl, op-Vlieland.nl, Beleef-Vlieland.nl, op-Terschelling.nl, Beleef-Terschelling.nl, op-Ameland.nl, Beleef-Ameland.nl, op-Schiermonnikoog.nl, Beleef-Schiermonnikoog.nl, aandeGroningerkust.nl, Lauwersmeergebied.nl, aandeFriesekust.nl, aanhetIJsselmeer.nl, aandeNoordHollandsekust.nl, aandeZuidHollandsekust.nl, aandeZeeuwsekust.nl, in-Drenthe.nl, op-de-Veluwe.nl, vakantiehuis-in-de-Achterhoek.nl, Waddenreisburo.nl

op-Vakantie.nl respecteert uw privacy en vindt de bescherming ervan belangrijk. In de volgende privacyverklaring kunt u lezen welke gegevens wij van u verzamelen en hoe we ermee omgaan.

Automatisch verzamelde informatie
Wanneer u één van onze sites bezoekt worden de volgende gegevens automatisch geregistreerd op onze server voor onze statistieken:
• welke pagina's worden bezocht;
• uw IP-adres (een uniek nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend), om u als unieke bezoeker te kunnen onderscheiden voor onze statistieken,
• het apparaattype van uw computersysteem en type Internetbrowser, zodat wij onze sites kunnen blijven verbeteren voor de systemen die onze bezoekers gebruiken, en zodat wij eventuele problemen beter kunnen oplossen.

Middels dit proces wordt geen persoonlijke informatie van uw computer gelezen. Tevens worden deze gegevens onder geen beding gebruikt om uw identiteit te achterhalen. Buiten deze gegevens en de gegevens die u zelf invult bij een boeking, aanmelding of aanvraag, wordt geen informatie bewaard.

Cookies
De websites van op-Vakantie.nl maken gebruik van cookies. Dit zijn tijdelijke bestandjes op uw computer waarin informatie wordt opgeslagen voor gebruik op onze website. Deze cookies zijn afkomstig van op-Vakantie.nl zelf en partijen waar op-Vakantie.nl mee samenwerkt zoals Google en sociale media. In alle gevallen is de informatie die wij met cookies verzamelen, of die namens ons in cookies wordt verzameld, niet persoonlijk traceerbaar of identificeerbaar.

Alle cookies blijven een beperkte tijd op uw computer staan. Indien deze termijn verstreken is, wordt de informatie ververst. U kunt het gebruik van cookies in uw internetbrowser blokkeren; via de sectie 'Help' van uw browser kunt u achterhalen hoe dat in uw geval in zijn werk gaat. Let op: als u cookies in uw browser hebt uitgeschakeld kunt u van bepaalde toepassingen op onze websites geen gebruik maken.

Gebruiksanalyse
op-Vakantie.nl maakt gebruik van Google Analytics om het gebruik van haar websites in kaart te brengen. Om deze metingen correct te kunnen verrichten wordt uw zoekgedrag anoniem vastgelegd in cookies van Google. Deze metingen gebruikt op-Vakantie.nl om haar websites continu te verbeteren en te innoveren.

Overig
Cookies afkomstig van op-Vakantie.nl zelf kunnen ook worden gebruikt door aan op-Vakantie.nl verbonden bedrijven.

Uw persoonlijke gegevens
Als u een boeking doet wordt U door het maken van de boeking automatisch opgenomen in ons gegevensbestand. Wij gebruiken uw gegevens om de status van uw reservering en in bepaalde gevallen betaling te communiceren, u de nodige gegevens over uw verblijf toe te zenden. Mocht u bij het boeken uw e-mailadres niet willen opgeven, boekt u dan telefonisch bij de aangegeven verhuurder.
In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verstrekken wij in geen geval uw persoonsgegevens aan derden, anders dan de verhuurder en/of huiseigenaar van het vakantieverblijf waar u een boeking aanvraagt. Persoonlijke gegevens vereist voor een boeking zijn:
- naam, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres en in sommige gevallen bankgegevens zoals uw IBAN-nummer.
Voor de financiële administratie is de huiseigenaar verplicht deze boekingsgegevens 7 jaar te bewaren.

Uw gegevens inzien en wijzigen
U hebt het recht uw volledige gegevens zoals geregistreerd bij op-Vakantie.nl in te zien en aan te (laten) passen. op-Vakantie.nl kan desgewenst een schriftelijk afschrift van uw gegevens toezenden. Neem hiervoor contact op met info@op-Vakantie.nl.


Veiligheid
Uw betalings- en persoonlijke gegevens worden via Internet naar ons informatiesysteem verzonden. op-Vakantie.nl gebruikt geregistreerde beveiligingstechnieken ter bescherming van deze gegevens en om verlies, verminking of diefstal ervan te voorkomen. Voor u is dit zichtbaar door het slotje dat onder in uw browser verschijnt bij het maken van een boeking.


Openbare informatie
Informatie die u verstrekt in onze reviews kan gelezen worden door andere bezoekers. Let u daarom op dat u geen persoonlijke informatie in de review toevertrouwt. op-Vakantie.nl behoudt het recht om reacties naar eigen inzicht en zonder opgaaf van reden te weigeren.

Neem contact met ons op
Als u vragen hebt over deze privacyverklaring kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen via info@op-Vakantie.nl. Uw vraag of opmerking wordt vertrouwelijk en zo spoedig mogelijk behandeld.


© 2000-2024 opdeWadden.nl                       Privacyverklaring                 Sortering Zoek & Boek resultaten